Ο Δήμος Αμφιλοχίας ολοκλήρωσε τη σύνταξη του ΣΦΗΟ με χρηματοδότηση από το Πράσινο Ταμείο

Τετάρτη 22 Δεκεμβρίου 2021

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ο Δήμος Αμφιλοχίας ολοκλήρωσε τη σύνταξη του ΣΦΗΟ με χρηματοδότηση από το Πράσινο Ταμείο

Άνοιγμα στην ηλεκτροκίνηση κάνει ο Δήμος Αμφιλοχίας με την ολοκλήρωση σύνταξης  Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.). Η ανάπτυξη δικτύων φόρτισης στον Δήμο, αποτελεί βασικό άξονα για την προώθηση της ηλεκτροκίνησης και την  καθιέρωση των «πράσινων» μετακινήσεων για να γίνει ο Δήμος κλιματικά ουδέτερος. Η εκπόνηση του Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (ΣΦΗΟ) Δήμου Αμφιλοχίας χρηματοδοτείται εξολοκλήρου από το Πράσινο Ταμείο, Άξονας Προτεραιότητας 4 (Α.Π. 4) «Σχέδια φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων (ΣΦΗΟ)» του χρηματοδοτικού προγράμματος «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» 2020, με ποσό που ανέρχεται στις 40.000,00 € περίπου.

Στο πλαίσιο της εκπόνησης του Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων έγινε επεξεργασία και ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης. Μελετήθηκαν οι θέσεις στάθμευσης εντός των ορίων του Δήμου, οι ειδικές θέσεις στάθμευσης οχημάτων (ΑμεΑ κλπ.), θέσεις ΤΑΧΙ, λεωφορείων και φορτοεκφορτώσεων. Χωροθετήθηκαν και στις τρεις δημοτικές κοινότητες Αμφιλοχίας , Μενιδίου και Ινάχου, θέσεις στάθμευσης και σημεία επαναφόρτισης Η/Ο, οχημάτων ΑΜΕΑ, λεωφορείων δημόσιας συγκοινωνίαςΤΑΞΙ, οχημάτων τροφοδοσίας και τουριστικών λεωφορείων, καθώς και οχημάτων μικροκινητικότητας (ηλεκτρικά πατίνια και ηλεκτρικά ποδήλατα). Με γνώμονα τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών  του Δήμου Αμφιλοχίας, ο Δήμος συνεχίζει την προσπάθεια αξιοποίησης στο έπακρο τα διαθέσιμα χρηματοδοτικά εργαλεία.