Μνημόνιο συνεργασίας Δήμου Αμφιλοχίας-Ένωσης Ραδιοερασιτεχνών Δυτικής Ελλάδας για θέματα Πολιτικής Προστασίας

Τετάρτη 14 Ιουνίου 2023

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Μνημόνιο συνεργασίας Δήμου Αμφιλοχίας-Ένωσης Ραδιοερασιτεχνών Δυτικής Ελλάδας για θέματα Πολιτικής Προστασίας

 

Μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ του Τμήματος Τεχνικών Έργων και Συντήρησης Υποδομών – Γραφείο Πολιτικής Προστασίας Δήμου Αμφιλοχίας και της Ένωσης Ραδιοερασιτεχνών Δυτικής Ελλάδας, υπογράφηκε στο Δημαρχείο Αμφιλοχίας σήμερα, Τετάρτη 14 Ιουνίου 2023. Το μνημόνιο προβλέπει τη συνεργασία Δήμου και εθελοντών ραδιοερασιτεχνών για την αποκατάσταση της επικοινωνίας σε περιπτώσεις καταστροφών, τη συνδιοργάνωση εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων και τη δυνατότητα συνεργασία σε πολυπληθείς εκδηλώσεις που απαιτούν ιδιαίτερο επικοινωνιακό συντονισμό.

Από πλευράς του ο Δήμος Αμφιλοχίας θα μεριμνήσει ώστε να περιληφθούν στον σχεδιασμό της Πολιτικής Προστασίας οι εθελοντές, μέλη της Ένωσης Ραδιοερασιτεχνών Δυτικής Ελλάδας και θα παρέχει προς αυτούς τα αναγκαία υλικά μέσα για την υλοποίηση των σχετικών σκοπών, όπου αυτό είναι απαραίτητο.

Το μνημόνιο συνεργασίας υπογράφηκε από τον Αντιδήμαρχο Νίκα Νικόλαο, αρμόδιο για την Πολιτική Προστασία του Δήμου Αμφιλοχίας, και τον Αθανάσιο Καψάλη (SV1CQK), Πρόεδρο της Ένωσης Ραδιοερασιτεχνών Δυτικής Ελλάδας, ενώ παρών στη συνάντηση ήταν και ο Γεώργιος Επιτρόπου (SV1HLA), Έφορος Επιτροπής Έκτακτων Αναγκών Ε.Ρ.Δ.Ε.