Μεταφορά εκλογικού υλικού με κλειστό όχημα από Μεσολόγγι στην Αμφιλοχία την 31-5-2019

Μεταφορά εκλογικού υλικού με κλειστό όχημα από Μεσολόγγι στην Αμφιλοχία την 31-5-2019

πρόσκληση υποβολής προσφροράς Α