ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΕ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕ ΜΕΝΙΔΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ

Ο Δήμος Αμφιλοχίας πρόκειται να προβεί στην υπηρεσία ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΕ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕ ΜΕΝΙΔΙΟΥ  ΔΗΜΟΥ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης

Συνημμένα αρχεία:

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Υπηρεσίας 

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ