ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ LEADER «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΤΡΙΧΩΝΙΔΑ ΑΕ» ΔΗΜΟΥ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ

Ο Δήμος Αμφιλοχίας ολοκλήρωσε στις 8 Νοεμβρίου 2018 την ηλεκτρονική υποβολή δύο προτάσεων με την κατάθεση και των απαιτούμενων δικαιολογητικών στο πλαίσιο της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος του υπομέτρου 19.2, (δημόσιες παρεμβάσεις) του Τοπικού Προγράμματος CLLDLeader της «Τριχωνίδα Α.Ε». Στο επόμενο διάστημα αναμένεται να ολοκληρωθεί η διαδικασία αξιολόγησης των προς ένταξη προτάσεων που υποβλήθηκαν, σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο του Προγράμματος. Συγκεκριμένα οι προτάσεις αφορούσαν στο υπομέτρο 19.2.4.1: Βελτίωση Ύδρευσης Μενιδίου, προϋπολογισμού 135.000,00 € καθώς και στο υπομέτρο 19.2.4.5: Προμήθεια μουσικών οργάνων για τη στήριξη της Δημοτικής Φιλαρμονικής του Δήμου Αμφιλοχίας, προϋπολογισμού 28.760,00 €. Τον Φάκελο των προτάσεων του Δήμου Αμφιλοχίας στον γενικό διευθυντή της «Τριχωνίδα Α.Ε.» κ. Χάρη Καφρίτσα κατέθεσε ο αντιδήμαρχος κ. Νίκος Χούτας, στην έδρα της εταιρείας στο Καινούργιο Αγρινίου.