ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ ΔΕ ΙΝΑΧΟΥ & ΜΕΝΙΔΙΟΥ Δ. ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ ΔΕ ΙΝΑΧΟΥ &
ΜΕΝΙΔΙΟΥ Δ. ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ (αρ. μελέτης 02/2019 )(τεχνικές προδιαγραφές ——- )

ΜΕΛΕΤΗ_ΤΕΛΙΚΗ_2019

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος