Καταγραφής ζημιών από τις έντονες βροχοπτώσεις – πλημμύρες που εκδηλώθηκαν στις 29 και 30 Νοεμβρίου 2021 στην Δ.Ε. Αμφιλοχίας του Δήμου Αμφιλοχίας

Τρίτη 7 Δεκεμβρίου 2021

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Καταγραφής ζημιών από τις έντονες βροχοπτώσεις – πλημμύρες που εκδηλώθηκαν στις 29 και 30 Νοεμβρίου 2021 στην Δ.Ε. Αμφιλοχίας του Δήμου Αμφιλοχίας

 

Ο Δήμος Αμφιλοχίας καλεί τους κατοίκους που επλήγησαν από τις πλημμύρες στις 29 και 30 Νοεμβρίου 2021, να υποβάλλουν αίτημα καταγραφής ζημιών που υπέστησαν οι ΚΥΡΙΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ τους.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν εντός 30 ημερών έως και την Πέμπτη 30 Δεκεμβρίου 2021, από 8:00π.μ. ως 14:00μ.μ., να υποβάλλουν τα δικαιολογητικά τους στο Τμήμα Κοινωνικής Αλληλεγγύης του Δήμου μας.

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2642022067.

 

Απαραίτητα δικαιολογητικά

  1. Αίτηση
  2. Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας
  3. Δήλωση φορολογίας εισοδήματος Έντυπο Ε1 του τελευταίου φορολογικού έτους.
  4. Δήλωση Στοιχείων Ακινήτων Έντυπο Ε9
  5. Μισθωτήριο ή Παραχωρητήριο Έντυπο Ε2 σε περίπτωση μίσθωσης ή παραχώρησης κύριας κατοικίας.
  6. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
  7. ΙΒΑΝ τραπεζικού λογαριασμού δικαιούχου
  8. Βεβαίωση χορήγησης επιδόματος αναπηρίας για άτομα που λαμβάνουν προνοιακό επίδομα από τον ΟΠΕΚΑ.
  9. Αν οι δικαιούχοι είναι περισσότεροι, η οικονομική ενίσχυση χορηγείται σε έναν εξ’ αυτών, μετά από εξουσιοδότηση που θα του παρέχουν οι υπόλοιποι.