Εντάχθηκαν στο «Αντώνης Τρίτσης» έργα του Δήμου Αμφιλοχίας αξίας 3.5 εκατομμυρίων ευρώ

Δευτέρα 16 Μαίου 2022

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Εντάχθηκαν στο «Αντώνης Τρίτσης» έργα του Δήμου Αμφιλοχίας αξίας 3.5 εκατομμυρίων ευρώ

 

Δύο έργα που αφορούν σε υποδομές ύδρευσης και ενίσχυση της πολιτικής προστασίας του Δήμου Αμφιλοχίας, συνολικού κόστους 3.495.500,73 ευρώ, εντάχθηκαν πρόσφατα με απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών στο πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης».

Συγκεκριμένα, πρόκειται για το έργο «Υποδομές ύδρευσης του Δήμου Αμφιλοχίας» του άξονα προτεραιότητας «Περιβάλλον» του προγράμματος «Αντώνης Τρίτσης», με το ποσό χρηματοδότησης να ανέρχεται σε 2,207,504,43 ευρώ και το έργο «Σύστημα Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Αμφιλοχίας», το οποίο εντάσσεται στον άξονα «Ψηφιακή σύγκλιση» και θα χρηματοδοτηθεί με 1.287.996,30 ευρώ.

Πιο αναλυτικά, το έργο «Υποδομές ύδρευσης του Δήμου Αμφιλοχίας» απαρτίζεται από τρία υποέργα, τα οποία αφορούν στην αντικατάσταση φθαρμένου τμήματος χαλυβδοσωλήνα μήκους 1.500 μέτρων του εξωτερικού αγωγού ύδρευσης Αμφιλοχίας-Στάνος και αντικατάσταση σωλήνα ύδρευσης μήκους 9.300 μέτρων στο δίκτυο ύδρευσης Σπάρτου, στην προμήθεια και εγκατάσταση 2.630 ψηφιακών υδρομετρητών στην πόλη της Αμφιλοχίας και εγκατάσταση ολοκληρωμένου συστήματος τηλεμετρίας, καθώς και συναφείς με τα υποέργα αρχαιολογικές και εκσκαφικές εργασίες.

Το έργο «Σύστημα Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Αμφιλοχίας» αποτελείται επίσης από τρία υποέργα που αφορούν στην ολοκληρωμένη δράση διαχείρισης πόρων και υποδομών του Δήμου Αμφιλοχίας, δράσεις με μέτρα για τη θωράκιση της Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Αμφιλοχίας καθώς και τις σχετικές δαπάνες για τη σύνταξη φακέλου αίτησης χρηματοδότησης».