Ενημέρωση για τη λαϊκή αγορά Αμφιλοχίας (Τετάρτη 17 Μαρτίου 2021)

Α  Ν  Α  Κ  Ο  Ι  Ν  Ω  Σ  Η

ΔΗΜΟΥ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ

Έχοντας υπόψη :

  • Το άρθρο 32 παράγραφος 4 του Ν. 4497/13-11-2017  σχετικά με την τοποθέτηση προσωρινών παραγωγών πωλητών στις λαϊκές αγορές..

2) Τους αριθμούς των θέσεων που κατέχουν οι μόνιμοι δραστηριοποιούμενοι πωλητές (παραγωγοί και επαγγελματίες) στη λαϊκή  αγορά της πόλης της Αμφιλοχίας

3) To αριθμ. ΦΕΚ 895/Β/06-03-2021  Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ.: 14453/05 -03-  2021 -Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τo 06  Μαρτίου 2021 έως και την 16 Μαρτίου 2021.

 

Ο Δήμος Αμφιλοχίας ενημερώνει ότι, η Λαϊκή Αγορά Αμφιλοχίας θα λειτουργήσει στο ΧΩΡΟ ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ, για λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας και της διασποράς του κορωνοϊού,  με τους εξής περιορισμούς :

Ως ελάχιστη απόσταση μεταξύ των πάγκων ορίζονται τα πέντε  (5) μέτρα με τον ενδιάμεσο χώρο κενό – ελεύθερο από αντικείμενα .

Είναι υποχρεωτική η χρήση μη ιατρικής μάσκας από το προσωπικό των πωλητών και τους καταναλωτές/κοινό.

Ο πίνακας των συμμετεχόντων Λαϊκής Αγοράς 17-03-2021 είναι ο κάτωθι:

α/α Ονοματεπώνυμο πωλητή Αριθμός Θέσης
1 Βασιλείου Αριστείδης 1
2 Φούντας Νικόλαος 2
3 Καρδάρα  Ελένη 4
4 Μπιστιντζάνος Κων/νος    6
5 Λούντζη  Παναγιώτα 8
6 Πατούλα Μαρία  10
7 Καραπιπέρη Ευθυμία 12
8 Κατσικοκέρης Θεόδωρος  14
9 Τσιλιμέκη Βασιλική 16
10 Διαμάντης Δημήτριος 18
11 Μπιστιντζάνος Θεοφάνης 19
12 Κολοκώτσιος Απόστολος       21
13 Μαστρογιάννης Γεώργιος 23
14 Παλαϊνης Ανδρέας 25
15 Γάτας Ιωάννης   27
16 Μαρκέτος Παναγιώτης   29
17 Ζώχιου Γεωργία   Α
18 Μωραϊτη Μαρία Β

 

Οι θέσεις έχουν ορισθεί και η αρίθμηση ξεκινά από την αρχή της οδού  Β. Καραπάνου (κουρείο Νταρλαγιάννη). Οι θέσεις Α, Β   βρίσκονται πάνω στο πεζοδρόμιο έμπροσθεν του χώρου στάθμευσης.

Παρακαλούμε να τηρηθεί η αρίθμηση όπως αυτή αναφέρεται στον παραπάνω πίνακα και οι πάγκοι που θα ανοίξουν να είναι έως ΤΕΣΣΕΡΑ (4) μέτρα.

Τα ανωτέρω ισχύουν έως ότου υπάρξει νεότερη ενημέρωση.

Για οποιαδήποτε διευκρίνηση επικοινωνήστε με το τηλέφωνο 2642360406.