ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΝΕΡΟΥ Δ. ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΝΕΡΟΥ Δ. ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ (αρ.

μελέτης 23/2019 )(τεχνικές προδιαγραφές —— )

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Υπηρεσίας