Έλεγχος για COVID-19 την Τρίτη 14 Δεκεμβρίου 2021 στην κοινότητα Στάνου

Παρασκευή 10 Δεκεμβρίου 2021

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Έλεγχος για COVID-19 την Τρίτη 14 Δεκεμβρίου 2021 στην κοινότητα Στάνου

 

Ο Δήμος Αμφιλοχίας ενημερώνει ότι θα πραγματοποιηθεί δωρεάν έλεγχος για COVID-19 με rapid test από κινητή μονάδα του ΕΟΔΥ την Τρίτη 14 Δεκεμβρίου 2021 από τις 12:00 έως τις 14:30 στο χώρο του αγροτικού ιατρείου Στάνου Αμφιλοχίας.

Τα ανήλικα παιδιά που επιθυμούν να λάβουν μέρος στον έλεγχο θα πρέπει να συνοδεύονται από γονέα ή άλλον ενήλικο ο οποίος θα φέρει βεβαίωση συγκατάθεσης του γονέα (υπεύθυνη δήλωση θεωρημένη από ΚΕΠ ή υπεύθυνη δήλωση θεωρημένη από το gov.gr).