Εισηγητική έκθεση 4ου τριμήνου του έτους 2022 προς την Οικονομική Επιτροπή για την εκτέλεση του Προϋπολογισμού

28-2023 607ΟΩΨΞ-Π6Ο