Εισηγητική έκθεση 2ου τριμήνου του έτους 2023 προς την οικονομική επιτροπή, για την εκτέλεση του προϋπολογισμού

125-2023 96Ζ2ΩΨΞ-Β4Ν Εισηγητική έκθεση 2ου τριμήνου του έτους 2023