Εγγραφές και επανεγγραφές νηπίων στους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Αμφιλοχίας από 20 Ιουνίου έως 11 Ιουλίου 2023

Τρίτη 20 Ιουνίου 2023

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Εγγραφές και επανεγγραφές νηπίων στους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Αμφιλοχίας από 20 Ιουνίου έως 11 Ιουλίου 2023

 

Το Κέντρο Κοινωνικής Ανάπτυξης του Δήμου Αμφιλοχίας ενημερώνει ότι οι αιτήσεις για εγγραφή και επανεγγραφή νηπίων στους παιδικούς σταθμούς του Δήμου Αμφιλοχίας για το σχολικό έτος 2023-2024 θα πραγματοποιηθούν από σήμερα, Τρίτη 20 Ιουνίου (ώρα 14:00) έως και την Τρίτη 11 Ιουλίου 2023, σύμφωνα με το παρακάτω χρονοδιάγραμμα:

 

 • 20-22/6/2023: ΑΦΜ που λήγουν σε 0,1,2
 • 23-25/6/2023: ΑΦΜ που λήγουν σε 3,4,5
 • 26-29/6/2023: ΑΦΜ που λήγουν σε 6,7,8,9
 • 30/6/2023-11/7/2023: Όλα τα ΑΦΜ

 

Τα δικαιολογητικά θα αντλούνται μέσω διεπαφών, όπου αυτό είναι δυνατό ή θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά (upload) σε μορφή αρχείου pdf, συμπληρώνοντας και υποβάλλοντος ηλεκτρονικά την «Αίτηση Συμμετοχής» στην εφαρμογή που θα είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της ΕΕΤΑΑ (www.eetaa.gr/)

 

Δικαίωμα υποβολής αίτησης στην παρούσα Πρόσκληση, έχει ο νόμιμος εκπρόσωπος του παιδιού ή του ατόμου με αναπηρία που είναι:

 

α) Γονέας παιδιού βρεφικής, προσχολικής, σχολικής ηλικίας, εφήβου και ατόμου με αναπηρία,

β) Άτομο, το οποίο έχει με δικαστική απόφαση την επιμέλεια του παιδιού

γ) Άτομο, το οποίο έχει οριστεί δικαστικός συμπαραστάτης ή ασκεί την επιμέλεια του

συμπαραστατούμενου με δικαστική απόφαση, ή είναι ανάδοχος γονέας με ενεργή αναδοχή στο Εθνικό Μητρώο Εγκεκριμένων Αναδοχών.

Επισημαίνεται ότι, σε περίπτωση επιμέλειας ή συνεπιμέλειας, την αίτηση υποβάλει ΜΟΝΟ το άτομο, στο οποίο έχει παραχωρηθεί η επιμέλεια με δικαστική απόφαση ή ΕΝΑ (1) εκ των ατόμων που έχουν τη συνεπιμέλεια. Σε περίπτωση που θα υποβληθούν για το ίδιο παιδί, παραπάνω της μιας αίτησης, από διαφορετικό νόμιμο εκπρόσωπο, θα απορρίπτονται και οι δύο (2) αιτήσεις.

 

Επιπλέον, κάθε αιτών θα πρέπει να πληροί σωρευτικά τις παρακάτω προϋποθέσεις:

 1. Να διαθέτει προσωπικούς κωδικούς (taxisnet), που θα χρησιμοποιηθούν για την υποβολή της αίτησης.
 2. Να έχει εκκαθαρισμένη φορολογική δήλωση για το οικονομικό έτος 2022, (εισοδήματα που αποκτήθηκαν από 01/01/2022 – 31/12/2022), τόσο για τον ίδιο, όσο και για το έτερο μέλος, καθώς και για τα εξυπηρετούμενα παιδιά/ΑμεΑ που έχουν εισοδήματα.
 3. Να έχει συνολικό οικογενειακό εισόδημα για το φορολογικό έτος 2022 α) που δεν υπερβαίνει το ποσό των 36.000€ για τους σκοπούς κάλυψης συμμετοχής όλων των κατηγοριών Δομών (πλην των δομών Β3 και Δ, που εξαιρούνται εισοδηματικών κριτηρίων), προκειμένου για τη λήψη πλήρους voucher, κατά τις ακόλουθες διακρίσεις:
 • Έως 27.000€ για οικογένειες που έχουν έως δύο (2) παιδιά,
 • Έως 30.000€ για οικογένειες που έχουν έως τρία (3) παιδιά,
 • Έως 33.000€ για οικογένειες που έχουν έως τέσσερα (4) παιδιά, και τις
 • Έως 36.000€ για οικογένειες που έχουν από πέντε (5) παιδιά και άνω.

β) που δεν υπερβαίνει το ποσό των 42.000€ για τη συμμετοχή στις κατηγορίες δομών

Α1, Α2, Β1 και Β2, προκειμένου για τη λήψη voucher μειωμένης αξίας, κατά τις ακόλουθες διακρίσεις:

 • Έως 33.000€ για οικογένειες που έχουν έως δύο (2) παιδιά,
 • Έως 36.000€ για οικογένειες που έχουν έως τρία (3) παιδιά,
 • Έως 39.000€ για οικογένειες που έχουν έως τέσσερα (4) παιδιά, και τις
 • Έως 42.000€ για οικογένειες που έχουν από πέντε (5) παιδιά και άνω.

Όπως περιγράφεται και στο σημείο 3.α), ανωτέρω, σε περίπτωση που το συνολικό

οικογενειακό εισόδημα φορολογικού έτους 2022 των αιτούντων, υπερβαίνει τα όρια της εν λόγω προϋπόθεσης (π.χ. άνω των 27.000€ για οικογένειες που έχουν έως δύο (2)

παιδιά), τότε τα ωφελούμενα παιδιά θα λαμβάνουν voucher μειωμένης αξίας.

Επισημαίνεται ότι ο αριθμός των τέκνων που προαναφέρεται (δίπλα στα εισοδήματα),

είναι τα παιδιά έως και 24 ετών, ή τα ΑμεΑ ανεξαρτήτως ηλικίας.

Τηλέφωνα Επικοινωνίας

 • Α΄ Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Αμφιλοχίας: 2642 0 22249
 • Β΄ Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Αμφιλοχίας: 2642 0 23600
 • Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Στάνου: 2642 0 41279
 • Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Λουτρού: 2642 0 51054
 • Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Σαρδηνίων: 2642 0 71383
 • Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Εμπεσού: 2647 0 31212

 

Σημείωση: Είναι απαραίτητη η υποβολή των αιτήσεων εγγραφής και επανεγγραφής εντός των συγκεκριμένων ημερομηνιών, καθώς οι παιδικοί σταθμοί που δεν θα συμπληρώσουν τον απαραίτητο αριθμό νηπίων ΔΕΝ θα λειτουργήσουν.

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε:

www.eetaa.gr/enarmonisi/paidikoi_stathmoi_2023/20230619_prosklisi_2023_2024_diavgeia.pdf

Για την εξυπηρέτηση των αιτούντων λειτουργεί τηλεφωνικό κέντρο στο 210-5214600 και e-mail: helpdesk@eetaa.gr

Δράση «Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για τη πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης», περιόδου 2023 – 2024, συγχρηματοδοτούμενη από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, στο πλαίσιο του Εταιρικού Συμφώνου για την Περιφερειακή Ανάπτυξη (ΕΣΠΑ) για την Προγραμματική Περίοδο 2021−2027 και από εθνικούς πόρους.

 

 

Η Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ. ΚΕ.Κ.Α.Δ.Α.

Ζωή Ντρούτση