Δράση κατά της σχολικής βίας από το Κέντρο Κοινότητας Δήμου Αμφιλοχίας

Τετάρτη 19 Οκτωβρίου 2022

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Δράση κατά της σχολικής βίας από το Κέντρο Κοινότητας Δήμου Αμφιλοχίας

 

Το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Αμφιλοχίας αφουγκραζόμενο τις ανάγκες των σχολείων στη σύγχρονη εποχή και ανταποκρινόμενο σε αίτημα της Διεύθυνσης του Γυμνασίου Αμφιλοχίας θα υλοποιήσει δράση με θέμα την πρόληψη και αντιμετώπιση της βίας οποιασδήποτε μορφής μέσα στο σχολείο, το οποίο ξεκινά τη Δευτέρα, 31 Οκτωβρίου 2022.

Στόχος του προγράμματος είναι να αποτελέσει μια χρήσιμη και πρακτική εργαλειοθήκη για την προώθηση της αποτελεσματικής πρόληψης και διαχείρισης της βίας στο σχολικό πλαίσιο, καθώς και συμπεριφορών που πιθανόν παραβιάζουν τα δικαιώματα των παιδιών (π.χ. εκφοβισμός, σεξουαλική παρενόχληση κ.α.). Ο στόχος αυτός συνάδει με τις σύγχρονες ανάγκες των σχολείων.

Τα προληπτικά προγράμματα για την καταπολέμηση των διακρίσεων και της βίας στα σχολεία στοχεύουν στην ανάπτυξη κοινωνικών, συναισθηματικών και επικοινωνιακών δεξιοτήτων, στον σεβασμό της διαφορετικότητας, στην ευαισθητοποίηση και στην ενίσχυση της κριτικής σκέψης των παιδιών και των εφήβων. Για την επίτευξη των παραπάνω στόχων, σημαντικό ρόλο διαδραματίζουν τόσο οι τεχνικές που χρησιμοποιούνται για την υλοποίηση των προγραμμάτων, όσο και ο ρόλος του συντονιστή/συντονίστριας των ομάδων.

Όσον αφορά στις τεχνικές, το υλικό που περιλαμβάνεται στο παρόν πρόγραμα έχει βασιστεί στη μέθοδο της βιωματικής, μη τυπικής μάθησης. Η βιωματική μάθηση δίνει έμφαση στο σημαντικό ρόλο που έχει η εμπειρία στην απόκτηση της γνώσης. Η βιωματική εκπαίδευση τελικά αναγνωρίζει μια όχι τόσο θεσμική πτυχή της μάθησης, ενώ ταυτόχρονα προσφέρει μια πιο ρεαλιστική προσέγγιση στον τρόπο που μαθαίνουμε κάτι (Fowler, 2008), εμπλέκοντας το άτομο ολοκληρωτικά στην όλη διαδικασία. Τέλος, αποτελεί έναν εναλλακτικό τρόπο εκπαίδευσης ο οποίος επεκτείνεται.

Είναι επίσης σημαντικό να προστεθεί πως μια από τις αρχές των εργαστηρίων είναι να προστατεύονται τα προσωπικά δεδομένα των παιδιών και των οικογενειών τους. Για αυτό το λόγο στα εργαστήρια χρησιμοποιούνται τεχνικές που αποπροσωποποιούν καταστάσεις, όπως σενάρια, υπόδυση ρόλων, κλπ. Σημαντικό ρόλο για την επίτευξη αυτής της βασικής αρχής, φέρει ο/η συντονιστής/συντονίστρια.

 

Τα θέματα που θα διαπραγματευτούμε αφορούν ενδεικτικά στα εξής:

  • Δικαιώματα του παιδιού-Σεβασμός στη διαφορετικότητα
  • Σχολικός εκφοβισμός
  • Ερωτική αγωγή- Σεξουαλική παρενόχληση/κακοποίηση

Το πρόγραμμα θα αναπροσαρμόζεται ανάλογα με τις ανάγκες των μαθητών και των εκπαιδευτικών στους οποίους απευθύνεται. Συντονίστριες της δράσης θα είναι η Βάσω Σουλτάνη, Ψυχολόγος και η Παρασκευή Τσιλίκη, Κοινωνική Λειτουργός του Κέντρου Κοινότητας του Δήμου Αμφιλοχίας.