Δημόσια Διαβούλευση για τη Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του Σχεδίου Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης (ΣΧΟΟΑΠ) της Δ.Ε. Μενιδίου,  Δ. Αμφιλοχίας, Π.Ε. Αιτωλ/νίας, Περιφέρειας Δυτ. Ελλάδας

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                            Αμφιλοχία, 4-4-2024

ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ                                                                                 αρ. πρωτ. 4607

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ &

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ                                                                 ΠΡΟΣ: ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ ΚΟΙΝΟ

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Γ. ΣΤΡΑΤΟΥ 5

ΠΛΗΡ. ΡΟΥΣΣΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ

ΤΗΛ 26423 60407

e-mail: dimamfil@otenet.gr

ΘΕΜΑ: Δημόσια Διαβούλευση για τη Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του Σχεδίου Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης (ΣΧΟΟΑΠ) της Δ.Ε. Μενιδίου,  Δ. Αμφιλοχίας, Π.Ε. Αιτωλ/νίας, Περιφέρειας Δυτ. Ελλάδας

Ο Δήμος Αμφιλοχίας  (Γ. Στράτου 5, Αμφιλοχίας,  Τ.Κ. 30500, Τμήμα Τεχν. Έργων & Συντήρησης Υποδομών, 2642360407 ) ως αρχή σχεδιασμού του Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π  ΔΕ Μενιδίου, Δήμου Αμφιλοχίας,   σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παρ. 4.2 του άρθρου 7 της κ.υ.α. με α.π. ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΠΕ/οικ.107017/5.9.06 (Β΄ 1225), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει:

α.    Ανακοινώνει ότι τόσο η ίδια όσο και το Περιφερειακό Συμβούλιο της Περιφέρειας  Δυτ. Ελλάδας, διαθέτει τις απαραίτητες πληροφορίες και στοιχεία του φακέλου της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του ως άνω σχεδίου, προκειμένου να ενημερωθεί το κοινό.

β.    Προσκαλεί το ενδιαφερόμενο κοινό να διατυπώσει εγγράφως και σε κάθε περίπτωση επαρκώς τεκμηριωμένα τις απόψεις του, προς το Τμήμα Περιβαλλοντικού και Χωρικού Σχεδιασμού, Διεύθυνση  Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Δυτ. Ελλάδας, της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου – Δυτ. Ελλάδας  – Ιονίου  (email:

grampexo@4863.syzefxis.gov.gr, ή στη ταχ. διεύθυνση: N.E.O.  Πατρών- Αθηνών 33, Τ.Θ.  5036, 261 10, Πάτρα), μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από τη δημοσίευση της ανακοίνωσης αυτής.

Η ΣΜΠΕ βρίσκεται επίσης αναρτημένη στο διαδίκτυο (https://www.dimosamfilochias.gr/dimosia-diavoyleysi-smpe-schooap-d-e-menidioy/)

 

Ο Δήμαρχος Αμφιλοχίας

 

Αθανάσιος Τορουνίδης