ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ “ΣΜΠΕ ΣΧΟΟΑΠ Δ.Ε. ΜΕΝΙΔΙΟΥ “

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του

Σχεδίου Χωρικής & Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης (ΣΧΟΟΑΠ) Δ.Ε. Μενιδίου, Δ. Αμφιλοχίας, Π.Ε. Αιτωλ/νίας

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ_s

Χ1 – ΣΧΕΔΙΟ ΧΩΡΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Π_2_s

Χ2 – ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ_s

Χ3 – ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ – ΘΕΣΕΙΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ_s

Χ4 – ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ (ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ)_s