Διατροφή φιλοξενούμενων ποδοσφαιρικού αγώνα παλαίμαχων μεταξύ του ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ & Α.Σ ΙΔΟΜΕΝΕΑ ΕΜΠΕΣΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Πληροφορίες: Τσαντούλη Όλγα

Τηλ. : 2642360406

Fax : 2642360408

 

 

Αριθμ πρωτ.   ΔΥ / 26-10-2018

ΤΙΤΛΟΣ:  Διατροφή  φιλοξενούμενων ποδοσφαιρικού αγώνα παλαίμαχων μεταξύ του ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ & Α.Σ ΙΔΟΜΕΝΕΑ ΕΜΠΕΣΟΥ στις 03/11/2018 στο γήπεδο Εμπεσού

ΣΥΝ. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : # 2.300,00 Ευρώ#

ΚΑ:  10-6472.001 -Συνδιοργάνωση του Δήμου με το αθλητικό ερασιτεχνικό σωματείο Εμπεσού για την διεξαγωγή  ποδοσφαιρικού  αγώνα παλαίμαχων μεταξύ των ομάδων (ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ-Α.Σ ΙΔΟΜΕΝΕΑΣ ΕΜΠΕΣΟΥ) για φιλανθρωπικό σκοπό

 

ΠΡΟΣ

ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

 

 

Πρόσκληση κατάθεσης προσφοράς

Για  την συνδιοργάνωση του Δήμου με το αθλητικό ερασιτεχνικό σωματείο Εμπεσού για την διεξαγωγή  ποδοσφαιρικού  αγώνα παλαίμαχων μεταξύ των ομάδων (ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ-Α.Σ ΙΔΟΜΕΝΕΑΣ ΕΜΠΕΣΟΥ) για φιλανθρωπικό σκοπό

είναι αναγκαία η διατροφή  των φιλοξενούμενων   του ποδοσφαιρικού αγώνα   και αναλυτικά η δαπάνη θα έχει ως εξής:

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝ ΜΕΤΡ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΣΥΝ ΚΟΣΤΟΣ
1 Διατροφή   φιλοξενούμενων του ποδοσφαιρικού αγώνα παλαίμαχων μεταξύ των ομάδων (ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ-Α.Σ ΙΔΟΜΕΝΕΑΣ ΕΜΠΕΣΟΥ) για φιλανθρωπικό σκοπό στις 03/11/2018

 

Υπηρεσία 1 1.855,00 1.855,00
 

ΣΥΝΟΛΟ

      1.855,00
 

ΦΠΑ 24%

      445,00
 

ΤΕΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ

      2.300,00

Η δαπάνη θα βαρύνει τον Κ.Α –10-6472.001 -Συνδιοργάνωση του Δήμου με το αθλητικό ερασιτεχνικό σωματείο Εμπεσού για την διεξαγωγή  ποδοσφαιρικού  αγώνα παλαίμαχων μεταξύ των ομάδων (ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ-Α.Σ ΙΔΟΜΕΝΕΑΣ ΕΜΠΕΣΟΥ) για φιλανθρωπικό σκοπό  του προϋπολογισμού  οικονομικού   έτους 2018 και θα γίνει με απευθείας ανάθεση σε ιδιώτη  σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (άρθρο 118).

Παρακαλώ όπως μας καταθέσετε την προσφορά σας  μέχρι  31/10/2018 ημέρα Τετάρτη ώρα 12:00  στο Δημαρχείο Αμφιλοχίας .

 

Ο Γενικός Γραμματέας

Γεώργιος Αλπός