Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού 4ου τριμήνου 2022 Κέντρου Κοινωνικής Ανάπτυξης Δήμου Αμφιλοχίας

4ο ΤΡΙΜΗΝΟ