ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΕ ΙΝΑΧΟΥ – ΜΕΝΙΔΙΟΥ, ΔΗΜΟΥ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ –

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΕ ΙΝΑΧΟΥ – ΜΕΝΙΔΙΟΥ, ΔΗΜΟΥ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ (αρ. μελέτης —- )(τεχνικές

προδιαγραφές Φ.25.9 )

 

6ΟΞΨΩΨΞ-95Η

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος