Αποκατάσταση βλαβών δικτύων ύδρευσης – αποχέτευσης ΔΕ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την Αποκατάσταση βλαβών δικτύων ύδρευσης – αποχέτευσης ΔΕ

ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ (αρ. μελέτης —— )(τεχνικές προδιαγραφές Φ.25.15 )

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Υπηρεσίας 1

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ αποκατασταση βλαβων_ΕΠΙΚ