ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΕ ΜΕΝΙΔΙΟΥ Δ. ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΣΗΣ –

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΕ ΜΕΝΙΔΙΟΥ  Δ. ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ (αρ. μελέτης —- )(τεχνικές προδιαγραφές Φ.25.37

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος