Απόφαση Δημάρχου με θέμα “Ορισμός Αντιδημάρχων – Αναπλήρωση Δημάρχου”

Δημοσιεύουμε την απόφαση σχτκά με τον ορισμό Αντιδημάρχων και την Αναπλήρωση Δημάρχου του Δήμου Αμφιλοχίας.