ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΩΡΕΑΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΕΜΠΕΣΟΥ» ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Α’ ΦΑΣΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΩΡΕΑΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΕΜΠΕΣΟΥ» ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Α’ ΦΑΣΗ