ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΩΡΕΑΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΧΗΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΕΜΠΕΣΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΩΡΕΑΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΧΗΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΕΜΠΕΣΟΥ