ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΩΡΕΑΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΗΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΩΡΕΑΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΗΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ