ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΝΕΡΟΥ

Η φετινή λειψυδρία είναι για την περιοχή μας η χειρότερη των τελευταίων ετών. Η σοβαρή έλλειψη βροχοπτώσεων στους προηγηθέντες μήνες, έχει αρνητικές επιπτώσεις στην υδροφορία των πηγών και των γεωτρήσεων και ήδη από διμήνου σε πολλούς οικισμούς παρατηρείται μεγάλο πρόβλημα διαθέσιμου για οικιακή χρήση νερού.
Ως Δήμος, και παρά τη δύσκολη οικονομική κατάσταση της χώρας, κάνουμε ότι είναι δυνατόν να διαχειριστούμε τα προβλήματα (έλλειψη νερού, βλάβες κ.λ.π.) με τις λιγότερες συνέπειες για την κατανάλωση και χωρίς επιπλέον επιβάρυνση.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΡΟ. (ΑΡΧΕΙΟ PDF)