Σύσταση Ομάδας Εθελοντών Πολιτικής Προστασίας στο Δήμο Αμφιλοχίας

Αμφιλοχία, 7 Αυγούστου 2020

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Σύσταση Ομάδας Εθελοντών Πολιτικής Προστασίας στο Δήμο Αμφιλοχίας

 

Ο Δήμος Αμφιλοχίας προσκαλεί τους πολίτες και δημότες του να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον και τη διαθεσιμότητά τους για συμμετοχή και στελέχωση της υπό σύσταση Ομάδας Εθελοντών Πολιτικής Προστασίας.

Ο εθελοντισμός αποτελεί κορυφαία πράξη ανάδειξης της αγάπης και του σεβασμού προς το συνάνθρωπό μας. Έτσι, σε μια εποχή ολοένα αυξανόμενων φυσικών και τεχνολογικών καταστροφών, η έννοια του εθελοντισμού αποκτά εξέχουσα σημασία, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για κοινωνική αλληλεγγύη και ανιδιοτελή προσφορά μέσα από τον θεσμό της πολιτικής προστασίας.

Η Ομάδα Εθελοντών Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Αμφιλοχίας θα αποτελεί την τράπεζα εθελοντών που θα χρησιμοποιηθεί στους διάφορους τομείς, όπως αυτοί αναφέρονται στην υπ. αρίθμ. 59/29-7-2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις επιλογές τους και τον διαθέσιμο χρόνο τους και πάντα υπό τις οδηγίες και την καθοδήγηση των αρμοδίων οργάνων και υπηρεσιών του Δήμου Αμφιλοχίας και των εμπλεκόμενων φορέων.

Η εθελοντική ομάδα θα οργανωθεί πάνω στα πρότυπα της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, με βάση την ισχύουσα νομοθεσία, και θα λάβει την απαιτούμενη εκπαίδευση από την Πυροσβεστική Υπηρεσία και τους λοιπούς αρμόδιους φορείς.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να συμμετέχουν στην προσπάθεια αυτή, να συμπληρώσουν την συνημμένη αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και την υπεύθυνη δήλωση και να τις υποβάλλουν:

  • Στα email politikiprostasia@1257.syzefxis.gov.gr ή ppamfilochias@gmail.com
  • Στο FAX 26423-60408
  • Αυτοπροσώπως (κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες) ή ταχυδρομικά στο Δημαρχείο του Δήμου Αμφιλοχίας, Γ. Στράτου 5, ΤΚ 305 00.

Πληροφορίες: τηλ. 2642360413 – 6972082281 (κ. Γεώργιος Χούτας)

 

Συνημμένα έγγραφα:

Αίτηση Εγγραφής Εθελοντών

Υπεύθυνη Δήλωση