Συντήρηση καθαρισμός δικτύου αποχέτευσης Πόλης Αμφιλοχίας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την Συντήρηση καθαρισμός δικτύου αποχέτευσης Πόλης Αμφιλοχίας

(αρ. μελέτης —— )(τεχνικές προδιαγραφές -Φ.25.19 )

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Υπηρεσίας 2 (1)

Ω4ΘΣΩΨΞ-ΩΣ8