ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΑΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΟΛΗΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ

ΑΠΟΑΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΟΛΗΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ (αρ. μελέτης —- )(τεχνικές προδιαγραφές Φ.25.39 )

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος