Συντήρηση εξοπλισμού κοινοχρήσων χώρων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ  ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ  ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ                   

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Γ. Στράτου

30500 Αμφιλοχία

ΤΗΛ.: 2642 3 60444

FAX:   2642 3 60414

Πληροφορίες: Αλπός Γεώργιος

Αμφιλοχία      30/10/2017

 Αριθ.  Πρωτ.     –  15006  –

 

ΠΡΟΣ

Αλπό Μιχάλη

Κατασκευή μεταλλικών κουφωμάτων

Σουλίου 85 Αγ. Δημήτριος

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

 

Έχοντας υπόψη :

 

  1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010
  2. Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016
  3. Την αναγκαιότητα για την εκτέλεση την εργασίας 
  4. Τον ΚΑ 70-6262,005 του προϋπολογισμού έτους 2017 και την ΠΑΥ 578 η οποία έχει εγκριθεί με την αριθμ 115/1-8-2017 απόφαση της ΟΕ

 

Παρακαλούμε όπως μας υποβάλετε την οικονομική προσφορά σας έως τη Δευτέρα  30/10/2017 ώρα 14:00  για την εκτέλεση της εργασίας  συντήρηση εξοπλισμού κοινοχρήστων χώρων  που αφορά την συντήρηση και επισκευή φρεατίων κατά μήκος της εθνικής οδού Μενιδίου και σε διάφορες κοινοτικές οδούς της Δ.Ε. Μενιδίου. Η εργασία κοστολογείται  κατ΄αποκοπή στο ποσό των 744,00 €.

 

 Οι εργασίες θα εκτελεστούν εντός 3 ημερών.

 

 

 

Ο    Γενικός Γραμματέας

 

 

Γεώργιος ΑλπόςΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ