Σύνδεσμος ενημέρωσης για Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις (ΠΔΣ)-Υπουργείο Ανάπτυξης & Επενδύσεων

Σύνδεσμος ενημέρωσης για Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις (ΠΔΣ)

 

Για συνεχή και επικαιροποιημένη ενημέρωση για τα θέματα των Πράσινων Δημόσιων Συμβάσεων (ΠΔΣ), λειτουργεί στην επίσημη ιστοσελίδα του Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων ο
ακόλουθος σύνδεσμος:

Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις (ΠΔΣ)