Συνάντηση εργασίας του Δημάρχου Αμφιλοχίας με την Περιφέρεια και Δήμους της Δυτικής Ελλάδας

Σε συνάντηση εργασίας με την Περιφέρεια και Δήμους της Δυτικής Ελλάδας στην έδρα της Περιφέρειας στην Πάτρα συμμετείχε την Τετάρτη ο Δήμαρχος Αμφιλοχίας, Σάκης Τορουνίδης μαζί με εκπροσώπους της Δημοτικής Αρχής για τον απολογισμό των δράσεων της προηγούμενης περιόδου, τον καθορισμό των προτεραιοτήτων του Δήμου μας και τον προγραμματισμό των νέων έργων για την περίοδο 2021 -207.
Με άξονα τη συνεχή ενημέρωση για όλες τις παραμέτρους χρηματοδότησης και τη στενή συνεργασία με την Περιφέρεια και τους Δήμους της Δυτικής Ελλάδας κι έναν κοινό σκοπό. Έργα και δράσεις για την τοπική ανάπτυξη.
*Στη συνάντηση συμμετείχαν ο Αντιδήμαρχος τεχνικών έργων και συντήρησης υποδομών, Δόμησης και Πολεοδομικών Εφαρμογών, Πολιτικής Προστασίας, Ύδρευσης – Αποχέτευσης, κος Κώστας Κοπίδης και ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου Αμφιλοχίας, κος Γιώργος Αλπός.