Συγχρηματοδοτούμενο Πρόγραμμα «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ Αμφιλοχία 18 / 05 /2017
ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ (ΚΕ.Κ.Α.Δ.Α.) Ν.Π.Δ.Δ.
ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η πρόεδρος του Ν.Π. ανακοινώνει στους γονείς, ότι οι αιτήσεις για εγγραφή και επανεγγραφή των νηπίων στους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου για το σχολικό έτος 2016-2017 γίνονται από 20 Μαΐου μέχρι 30 Ιουνίου 2017.
Τα δικαιολογητικά που πρέπει να συνοδεύουν την αίτηση την οποία θα παραλάβουν από το αρμόδιο Παιδικό Σταθμό είναι τα εξής:
1.Ληξιαρχική πράξη γέννησης του παιδιού
2.Βεβαίωση γιατρού του Δημοσίου ή ιδιώτη γιατρού, για την καλή σωματική υγεία του παιδιού , καθώς και το πρωτότυπο βιβλιάριο υγείας με τα εμβόλια που προβλέπονται κάθε φορά ανάλογα με την ηλικία του παιδιού. Επίσης πρόσφατα αποτελέσματα φυματοαντίδρασης (Mantoux) καθώς και εμβόλιο ηπατίτιδας .
3.Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
4.Εκκαθαριστικό σημείωμα Φορολ. Έτους 2016

Οι μητέρες που θα συμμετέχουν στο Συγχρηματοδοτούμενο Πρόγραμμα «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» θα προσκομίσουν και τα επιπλέον δικαιολογητικά που θα προβλέπονται από την πρόσκληση και θα υποβάλλουν την αίτηση ηλεκτρονικά μόνες τους ή με τη βοήθεια της γραμματέα του Νομικού Προσώπου.
Φέτος η ΕΕΤΑΑ ΑΕ με την από 8-5-2017 Ανακοίνωση – Ενημέρωση προς τις Ωφελούμενες αναφέρει ότι οι αιτήσεις για το σχολικό έτος 2017-2018 θα αρχίσουν νωρίς το Μάιο και έτσι θα πρέπει να υποβάλλουν τη φορολογική δήλωση για τα εισοδήματα του έτους 2016.
Για την εγγραφή νηπίων αλλοδαπών γονέων εκτός των παραπάνω δικαιολογητικών απαραίτητη προϋπόθεση είναι η άδεια νόμιμης παραμονής στην χώρα μας όπως αυτή αποδεικνύεται από τις ισχύουσες διατάξεις.

ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ :
Α΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ 2642 0 22249
Β΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ 2642 0 23600
ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΣΤΑΝΟΥ 2642 0 41279
ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΛΟΥΤΡΟΥ 2642 0 51054
ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΣΑΡΔΙΝΙΩΝ 2642 0 71383
ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΕΜΠΕΣΟΥ 2647 0 31212

Σημείωση: Είναι σημαντικό να γίνουν οι αιτήσεις εντός της ανωτέρω προθεσμίας διότι το Σεπτέμβριο μπορεί να έχει συμπληρωθεί ο αριθμός της δυναμικότητας των παιδικών. Επίσης οι μητέρες που θα ενταχθούν στο Πρόγραμμα της ΕΕΤΑΑ Α.Ε. «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» για την πράξη « θα προηγούνται.

Η πρόεδρος
Σοφία Γούλα