Ψήφισμα Δημοτικού Συμβουλίου Αμφιλοχίας για το Πανεπιστήμιο

Αμφιλοχία 12-3-2021

 

ΨΗΦΙΣΜΑ

Του Δημοτικού Συμβουλίου Αμφιλοχίας

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο Αμφιλοχίας στη συνεδρίαση της 26ης Φεβρουαρίου 2021 αποφάσισε κατά πλειοψηφία, σχετικά με την πρόταση αναδιοργάνωσης των τμημάτων του Πανεπιστημίου Πατρών ότι η υπόθεση Πανεπιστήμιο δεν θα πρέπει να είναι πεδίο αντιπαράθεσης και διχόνοιας αλλά σύμπλευσης προς έναν κοινό στόχο, συσπείρωσης και ενότητας. Για αυτό θεωρούμε ότι θα πρέπει όλοι μαζί, να διαμορφώσουμε ένα ενιαίο κοινωνικό μέτωπο, όπου θα:

  • Ζητούμε να σταματήσει η διαδικασία και η προσπάθεια του Πανεπιστημίου Πατρών να συγκεντρώσει όλα τα πανεπιστημιακά τμήματα στην Πάτρα. Αντιθέτως, απαιτούμε να στηρίξει τις αποκεντρωμένες Σχολές και Τμήματα με ενίσχυση του προσωπικού αλλά και εμπλουτισμού των Σχολών και των γνωστικών τους αντικειμένων, με βάση τις υπαρκτές δυνατότητες της περιοχής.
  • Ζητούμε ένα Πανεπιστήμιο ισχυρό και βιώσιμο, με υποδομές και σύγχρονο εξοπλισμό, με Σχολές και Τμήματα αναβαθμισμένα, με αξιολόγηση και σύγχρονα προγράμματα σπουδών στα Τμήματά τους, ενισχύοντας τα οικονομικά για να αποτελέσουν τα αντικείμενα λειτουργίας τους, ελκυστική πρόταση για επιλογή και παρακολούθηση, από φοιτητές και καθηγητές, με αναβαθμισμένα πτυχία και αυριανή επαγγελματική αποκατάσταση των αποφοίτων τους.
  • Ζητούμε να αποσυρθεί η πρόταση της επιτροπής Στρατηγικού Σχεδιασμού του Πανεπιστημίου Πατρών σε ό,τι αφορά τα τμήματα του Αγρινίου και Μεσολογγίου
  • Στηρίζουμε την παμψηφεί πρόταση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγρινίου όπως και την θέση της Δημοτικής Αρχής Μεσολογγίου όχι μόνο για άμεση άρση αναστολής της λειτουργίας τμημάτων, αλλά και για την περαιτέρω στήριξη και ανάπτυξη της Γεωπονικής Σχολής, καθώς και τη δημιουργία και άλλων τμημάτων, που συνδέονται με την τοπική οικονομία και τις κοινωνικές ανάγκες, κατανεμημένα σε όλα τα αστικά κέντρα της Περιφέρειας, όπως και γιατί όχι και στη δική μας πόλη.

Κλείνοντας, θεωρούμε, ότι η μόνη λύση για τα Πανεπιστημιακά Τμήματα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος θα μπορούσε να είναι η δημιουργία ενός αυτόνομου Πανεπιστημίου Δυτικής Ελλάδας.

Ο Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου

 

Γεώργιος Σωκ. Ροΐδης