Προστασία από πλημμυρικά φαινόμενα – Ενημερωτικό σποτ Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας