Προσωρινός πίνακας κατάταξης & βαθμολογίας υποψηφίων κατηγορίας ΥΕ ειδικότητας καθαριστές-στριες σχολικών μονάδων

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ-ΣΤΡΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ

 

Υποβολή αντιρρήσεων επί της μοριοδότησης υποβάλλεται ατελώς στο Δήμο (στο email: aitiseis@dimosamfilochias.gr) εντός δύο (2) ημερών από την έκδοσή τους (1 και 2 Σεπτεμβρίου 2020).