Πρόσληψη προσωπικού σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων ΙΔΟΧ.

YΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ 21/08/2020 ΕΩΣ  25/08/2020.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 2/ 2020

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ