ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΑΜΕΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ  ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ  ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ                 

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Γ. Στράτου

30500 Αμφιλοχία

ΤΗΛ.: 2642 3 60424

FAX:   2642 3 60414

Πληροφορίες: Αλπός Γεώργιος

Αμφιλοχία      21/12/2017 

 Αριθ.  Πρωτ.     –  19109             –

 

                     ΠΡΟΣ

 

Κάθε ενδιαφερόμενο επαγγελματία

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Έχοντας υπόψη :

  1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010
  2. Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016

      3.Την αναγκαιότητα για την προμήθεια  για εγκατάσταση στο κτίριο της νέας Δημοτικής Βιβλιοθήκης του Δήμου Αμφιλοχίας .

      4.Τον ΚΑ 30-7131.003  του προϋπολογισμού έτους 2017 και την ΑΑΥ Α1819/17-11-2017  η οποία έχει εγκριθεί με την αριθμ  195/17-11-2017  απόφαση της ΟΕ

Παρακαλούμε όπως να μας υποβάλετε την οικονομική προσφορά σας για τα παρακάτω είδη μέχρι  22-12-2017  :

 

ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ Π/Υ Υπηρεσίας ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΔΑΠΑΝΗ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ αποκλειστικής χρήσης ΑΜΕΑ ως τεχνική περιγραφη 1 5.752,00  

 

 

……………

 

 

 

……………….

συνολο ……………
Φπα 13% ………………
Γενικο συνολο ……………….

Ο Γενικός Γραμματέας

Γεώργιος Αλπός