ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΕΞΟΧΗΣ ΜΠΟΥΚΑΣ

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010
  2. Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016
  3. Την αναγκαιότητα για την εκτέλεση εργασιών  συντήρησης  μηχανημάτων συσκευών στην παιδική εξοχή  Μπούκας Δήμου Αμφιλοχίας
  4. Την εγκεκριμένη δαπάνη και ψηφισμένη πίστωση στον προϋπολογισμό 2019 ΚΑ 15-6264.001 ποσού 2.850,00€

Παρακαλούμε όπως μας υποβάλλετε την οικονομική προσφορά σας για  εκτέλεση της εργασίας: συντήρηση μηχανημάτων συσκευών της Παιδικής  Κατασκήνωσης Μπούκας μέχρι και την Δευτέρα  1-7-2019 και ώρα 10.30 π.μ..

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μον. Μέτρ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ
Συμπεριλαμβανομένου  ΦΠΑ
1 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΨΥΚΤΙΚΟΥ ΘΑΛΑΜΟΥ 3 ΚΥΒΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ (ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΥΓΡΩΝ -ΑΛΛΑΓΗ ΑΝΕΜΗΣΤΗΡΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ)  ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΑ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 1 800,00
2 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΨΥΚΤΙΚΟΥ ΘΑΛΑΜΟΥ 1,5 ΚΥΒΙΚΩΝ (ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΥΓΡΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΗ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ  ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΑ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 1 300,00
3 ΕΠΙΣΚΕΥΗ  2 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΚΟΥΖΙΝΩΝ (ΑΛΛΑΓΗ ΜΑΤΙΩΝ – ΕΣΤΙΩΝ )ΤΕΜΑΧΙΑ 2 ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΑ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 1 400,00
4 ΣΕΡΒΙΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ (ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΥΓΡΩΝ )ΤΕΜΑΧΙΑ 2  ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΑ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 1 100,00
5 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΠΙΑΤΩΝ (ΑΛΛΑΓΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ -BOILER ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΑ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 1 200,00
6 ΑΛΛΑΓΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΦΟΥΡΝΟΥ ΑΛΛΑΓΗ ΑΝΤΙΣΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΑ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 1 250,00
7 ΑΛΛΑΓΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΦΟΥΡΝΟΥ ΑΛΛΑΓΗ ΑΝΤΙΣΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΑ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 1 250,00
8 ΣΕΡΒΙΣ ΨΥΚΤΗ ΝΕΡΟΥ (ΑΛΛΑΓΗ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΥΓΡΩΝ  ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΑ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 1 180,00
9 ΑΛΛΑΓΗ ΜΟΤΕΡ ΚΑΤΑΨΥΚΤΗ (ΒΟΥΤΑ)  ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΑ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 1 200,00
10 ΑΛΛΑΓΗ ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΡΟΥΧΩΝ  ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΑ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 1 170,00
  ΣΥΝΟΛΟ      2.850,00 €

Η προσφορά θα δοθεί μετά από επιτόπιο έλεγχο.

Ο Δήμαρχος

κ.α.α.

Ο αντιδήμαρχος

       Νικόλαος Χούτας