ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την εκτέλεση της εργασίας συντήρησης του πρασίνου στη ΔΕ Αμφιλοχίας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την εκτέλεση της εργασίας συντήρησης του πρασίνου στη ΔΕ Αμφιλοχίας