ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για τη σύνταξη και προετοιμασία φακέλου υποβολής αίτησης χρηματοδότησης του Δήμου στην Πρόσκληση ΑΤ 08 πρόσκληση του Προγράμματος “ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ”»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΤ 08