Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για δημοσίευση σε εφημερίδα την περίληψη διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού «Συντήρηση αγροτικής οδοποιίας έτους 2020 ”, συνολικού προϋπολογισμού 64.876,80 € (με Φ.Π.Α. 24%) :

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ-ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ-1.pdf