ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΣΤΟΧΙΩΝ ΥΓΡΟΜΟΝΩΣΗΣ ΣΤΕΓΗΣ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ ΜΑΛΕΣΙΑΔΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                            Αμφιλοχία: 6-12-2017

ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ                                                                      Αριθ. Πρωτ: 16.991

ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ &

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ                                                                                                             ΠΡΟΣ

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ &                                                                       ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Γ. Στράτου

30500 Αμφιλοχία

ΤΗΛ: 2642 3 60444

FAX: 2642 360414

Πληροφορίες: Αλπός Γεώργιος

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010
  2. Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016
  3. Την αναγκαιότητα για την εκτέλεση της εργασίας αποκατάσταση αστοχιών στέγης σε δημοτικό κτίριο Μαλεσιάδας
  4. Την εγκεκριμένη δαπάνη και ψηφισμένη πίστωση στον προϋπολογισμό 2017 ΚΑ 10-6262.002 «Αποκατάσταση αστοχιών στέγης σε δημοτικό κτίριο Μαλεσιάδας» ποσού 3.500,00€

 

Παρακαλούμε όπως μας υποβάλλετε την οικονομική προσφορά σας για τις ακόλουθες εργασίες μέχρι την Πέμπτης 7/12/2017 και ώρα 9.30μ.μ.

 

α/α Περιγραφή εργασίας

 

Τιμή

μονάδας

Ποσότητα Σύνολο()
1 Αποκατάσταση αστοχιών στέγης σε δημοτικό κτίριο Μαλεσιάδας

 

Κατ’ αποκοπή 1 2.822,58
        Σύνολο 2.822,58
        ΦΠΑ 24% 677,42
        Γενικό Σύνολο 3.500,00

 

Για τις παραπάνω εργασίες έχει συνταχθεί Τεχνική Περιγραφή από  16/11/2017 από το Τμήμα Τεχνικών Έργων και Συντήρησης Υποδομών, που  διατίθεται και σε έντυπη μορφή στο Τμήμα Τεχνικών Έργων και Συντήρησης Υποδομών

 

Ο Γενικός Γραμματέας

 

Αλπός Γεώργιος

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΣΤΟΧΙΩΝ ΥΓΡΟΜΟΝΩΣΗΣ ΣΤΕΓΗΣ