Πρόσκληση σε Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αμφιλοχίας στις 28 Φεβρουαρίου 2024 στις 18:00

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Πρόσκληση σε ΤΑΚΤΙΚΗ Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αμφιλοχίας

στις 28 Φεβρουαρίου 2024 στις 18:00

 Σας καλούμε σε ΤΑΚΤΙΚΗ Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αμφιλοχίας, η οποία θα
πραγματοποιηθεί στο Δημαρχείο Αμφιλοχίας την 28η Φεβρουαρίου 2024, ημέρα Τετάρτη και ώρα
18:00, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο: «Συγκρότηση Επιτροπής διενέργειας δημοπρασιών μίσθωσης, εκμίσθωσης, αγοράς και
εκποίησης ακινήτων, του άρθρου 1 του ΠΔ 270/81, για το έτος 2024»
[Εισηγήτρια: Η κα. Φίλου Ειρήνη (Αντιδήμαρχος)].

ΘΕΜΑ 2ο: «Συγκρότηση Επιτροπής Εκτίμησης Ακινήτων και ορισμός μελών αυτής, σύμφωνα με την
παράγραφο 1 του άρθρου 7 του Π.Δ. 270/81, για το έτος 2024»».
[Εισηγήτρια: Η κα. Φίλου Ειρήνη (Αντιδήμαρχος)].

ΘΕΜΑ 3ο: «Ορισμός εκπροσώπου στην Επιτροπή για την καταλληλότητα και επιλογή χώρων για
ανέγερση και στέγαση Σχολικών Μονάδων του Δήμου Αμφιλοχίας».
[Εισηγητής: Ο κ. Φούκας Δημήτριος (Αντιδήμαρχος)].

ΘΕΜΑ 4ο: «Παράταση Μίσθωσης Σχολικών Κτηρίων».
[Εισηγητής: Ο κ. Φούκας Δημήτριος (Αντιδήμαρχος)].

ΘΕΜΑ 5ο: «Ορισμός εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του για να μετέχει στη σύνθεση των
επιτροπών του Δασαρχείου Αμφιλοχίας για τα έτη 2024-2025».
[Εισηγητής: Ο κ. Γώγολος Απόστολος (Αντιδήμαρχος)].

ΘΕΜΑ 6ο: «Καθορισμός αριθμού αδειών έγκρισης συμμετοχής στην Κυριακάτικη Αγορά Δ.Ε
Μενιδίου».
[Εισηγητής: Ο κ. Φούκας Δημήτριος (Αντιδήμαρχος)].

ΘΕΜΑ 7ο: «Τροποποίηση Τεχνικού προγράμματος έτους 2024».
[Εισηγητής: Ο Κοπίδης Κωνσταντίνος (Αντιδήμαρχος)].

ΘΕΜΑ 8ο: «Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 204 και Τροποποίηση Τεχνικού
προγράμματος έτους 2024».
[Εισηγητής: Ο κ. Αλπός Γεώργιος (Γενικός Γραμματέας)].

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
Παπούλιας Γρηγόριος