ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ«ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ WI-FI ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΕ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                            Αμφιλοχία: 27/10/2017

ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ                                                                      Αριθ. Πρωτ. 14.905

ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ &

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ                                                                                                             ΠΡΟΣ

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ &                                                                       ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Γ. Στράτου

30500 Αμφιλοχία

ΤΗΛ: 2642 3 60444

FAX: 2642 360414

Πληροφορίες: Αλπός Γεώργιος

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010
  2. Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016
  3. Την αναγκαιότητα για την υλοποίηση σημείων ασύρματης πρόσβασης στο Διαδίκτυο για τους πολίτες στο Δήμο Αμφιλοχίας που προκύπτει ως ανάγκη της ψηφιακής στρατηγικής της διοίκησης του Δήμου Αμφιλοχίας
  4. Την εγκεκριμένη δαπάνη και ψηφισμένη πίστωση στον προϋπολογισμό 2017 ΚΑ 70-6265.002  «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ WI-FI ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΕ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ» ποσού 9.000,00€

Παρακαλούμε όπως μας υποβάλλετε την οικονομική προσφορά σας για τις ακόλουθες εργασίες μέχρι την   Δευτέρα 31-10-2017  και ώρα 10.00μ.μ.

  Περιγραφή Μ.Μ. Ποσότητα Ενδεικτική Τιμή Ενδεικτική Δαπάνη
Εξοπλισμός
1 Κεραίες τμχ 14 70,00 980,00
2 Πομποδέκτες τμχ 12 100,00 1.200,00
3 Κάρτες προσαρμογής τμχ 14 50,00 700,00
4 Ιστοί στήριξης τμχ 12 50,00 600,00
5 Βάσεις στερέωσης τμχ 12 50,00 600,00
6 Τροφοδοτικά τμχ 12 50,00 600,00
7 Καλώδιο S.F.T.P. m 130 1,30 169,00
Υπηρεσίες
 

8.

Υπηρεσίες Εγκατάστασης, διασύνδεσης,

παραμετροποίησης και συντήρησης

1 2.400,00
Σύνολο 7.249,00
ΦΠΑ 24% 1.739,76
Σύνολο 8.988,76
Στρογγυλοποίηση 11,24
Γενικό σύνολο 9.000,00

Για τις παραπάνω εργασίες έχουν συνταχθεί Τεχνικές Προδιαγραφές από το Τμήμα Τεχνικών Έργων και Συντήρησης Υποδομών, που διατίθεται σε έντυπη μορφή στο Τμήμα Τεχνικών Έργων και Συντήρησης Υποδομών (ΑΔΑ: 70ΗΧΩΨΞ-ΓΙΦ)

Ο Γενικός Γραμματέας

Αλπός Γεώργιος

TEXNIKEΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ