ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ συντήρηση θυρών σε δημοτικό κτίριο ΤΚ Μπαμπαλιού

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την εκτέλεση της εργασίας : συντήρηση θυρών σε δημοτικό κτίριο ΤΚ Μπαμπαλιού