ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την προμήθεια οικοδομικών υλικών για τη ΔΕ Μενιδίου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την προμήθεια οικοδομικών υλικών για τη ΔΕ Μενιδίου