Πρόσκληση για Υποβολή Προσφοράς για την προμήθεια οικοδομικών υλικών για τη ΔΕ Ινάχου

Πρόσκληση για υποβολή προσφοράς για την προμήθεια οικοδομικών υλικών για τη ΔΕ Ινάχου