ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την «Απευθείας ανάθεση υπηρεσίας δημοσίευσης περίληψης Διακήρυξης (αριθμ πρωτ.9824/16-10-2020) »

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ-ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ